Raadgever en Idealist

11 augustus 2019 by Harma Bakker No Comment

Hoe moeilijk kan het zijn om jezelf in een hokje te plaatsen, terwijl je zelf niet zo in elkaar zit. Nu actie gaan ondernemen terwijl je eigenlijk wil dat het leven zichzelf de weg wijst. Niet forceren maar het water zijn weg laten gaan. De stenen die ik heb verlegd maken dat mijn leven een andere wending heeft genomen. Spannend en de volgende bocht is niet te overzien…..

Nu ik via de MBTI type indicator van Myers-Briggs (Sollicitatie Academie Erik Hofstra) ontdek dat ik toch in een hokje pas die precies omschrijft wie ik ben, word ik enthousiast om via een nieuwe baan mijn weg te zoeken met als voorkeurstype Raadgever en Idealist.

In het kader om meer naar buiten te treden hier een korte kennismaking met mij.

Begrippen:

 • oprechtheid
 • anderen tot zelfrealisatie laten brengen
 • wil de wereld verbeteren
 • past graag systemen toe
 • ethiek
 • persoonlijke waarden

Talenten:

 • veelzijdigheid
 • anderen inspireren
 • communiceren op elk niveau
 • anderen snel begrijpen en accepteren
 • samenhang zien
 • uitleggen
 • op het proces gericht

Leerstijl:

 • eerst intuïtief begrijpen
 • dan aanvoelen
 • dan systematiseren

Werk:

 • ik lever toekomstgerichte inzichten gericht op
 • het vervullen van de menselijke behoefte
 • diepgang in relatie tot de idealen van mij als Raadgever

Zinvol werk, je werk als bepaling wie je bent.

Zingeving draait niet om krijgen of doen maar om GEVEN. Leren door positieve prikkels, waardering en bekrachtiging uit de omgeving. Pijn ervaren tikt zwaarder in ons geheugen dan plezier. Werk als een middel om een hoger doel te bereiken zoals gerechtigheid, schoonheid, bloei en zelfrealisatie.

Door mijn scheiding heb ik geleerd te accepteren, te vergeven, te verwerken en weer door te gaan. Ook het vertrouwen dat ik de rekeningen kan blijven betalen. Ik wist niet dat ik zoveel soorten emoties in mij had. Het lichaam heeft altijd gelijk, vertel ik mijn cliënten. In mijn geval, hartepijn en een bypass operatie plus extra rust via een schouderfractuur.

Hoe pijnlijk gaat het worden om weer een stap in de maatschappij te zetten na elf jaar een eigen counselingpraktijk voor levenszin en bewustwording te hebben gehad? Mijn ervaringen als voorloper, toen men er niet aan toe was om mijn visies te ontvangen of te begrijpen, hebben zijn sporen achtergelaten. Ik ontkom niet aan het feit regelmatig te gaan refIecteren op mijn eigen twijfels. Ik verwacht te ontdekken dat er al bedrijven zijn die Het Nieuwe Werken in de praktijk kunnen brengen.

Een werkgever die angst weg kan nemen door:

 • afwijkende ideeën, de frisdenkers, volstrekt serieus te nemen
 • snel te reageren op vragen, klachten, zorgen van medewerkers
 • heldere doelen te stellen zodat werknemers weten wat er verwacht wordt
 • de mogelijkheid voor Jobcrafting te bieden, je baan aanpassen

Maar ook een organisatiestructuur te kiezen die bij je past zoals:

 • een mensgerichte cultuur
 • innovatieve cultuur
 • resultaatgerichte cultuur
 • beheersgerichte cultuur

De Idealist

Mijn introverte intuïtie werkt volstrekt spontaan en ik weet dingen maar vraag mij niet hoe ik de vinger op de zere plek leg. Een harmonieuze werksfeer is een voorwaarde om mijn talenten te laten schitteren. Ik lever toekomstgerichte inzichten, gericht op het vervullen van de menselijke behoefte. Ik maak af waaraan ik begin en werk op een constante manier en ben zeer integer. Om creatieve ideeën te ontwikkelen zonder ik mij wel eens af.

Mijn grootste kracht ligt in het tot stand brengen en organiseren van complexe interactie tussen mens en zijn taken. Samenwerking opstarten en bewaken. Het gaat voornamelijk om de diepgang binnen een beroep.

Sterke kanten: geduldig en rechtvaardig, blijf kalm in crisissituaties, ben een krachtige bemiddelaar, kan zaken van vele kanten bekijken en kan mij goed concentreren en luisteren.

Je richten op een hoger doel, iets wat belangrijker is dan jezelf.

Het begint met het krijgen van kinderen. Daarna komt de schoolkeuze. In mijn geval mijn echtgenoot te motiveren om de kinderen het antroposofisch onderwijs te laten beleven. (Tegenwoordig is er een grote wachtlijst voor de Vrije School, geesteswetenschappen van Rudolf Steiner.) Vier keer op een dag 50 km verderop ze te zien genieten van alle jaarfeesten en de bijzondere lessen zoals meet- en sterrenkunde, drama en techniek en te zijn wie je bent.

Samen rijden met andere ouders en diepzinnige gesprekken voeren op het schoolplein. Zelf leren wie je bent, of je nog op je eigen koers ligt, voeding, vaccinaties…afstemmen op elkaar, overtuigen, motiveren, leren, twijfelen…..vertrouwen.

De puberteit vraagt van ons mededogen. Het kind wil graag de moederschoot weer in. Toch heeft het kind de mogelijkheid nodig om zijn eigen individualiteit te verkennen. Spiritueel volwassen worden is geleid worden door zijn kosmische impuls en dit gaat niet via de ouders. Een welbekende kreet: “Ik zoek het zelf wel uit!”. Liefde is de sleutel om de jonge mens te bereiken.

Tijdens mijn loopbaan als praktijkdocent op de hartrevalidatie heb ik jongvolwassenen mogen begeleiden tot professional. Helaas moest ik kiezen tussen zelf mijn eigen kinderen opvoeden of 80% blijven werken want deeltijdwerken was er in mijn tijd in het ziekenhuis niet bij. Het werd de wijk, 15 jaar….. Jaren later kwam ik terug als oproepverpleegkundige en velen waren mij niet vergeten.

Toen de indiceringszorg in de wijk de boventoon voerde werd er een drive aangewakkerd om meer tijd en persoonlijke aandacht voor de medemens te willen hebben. Het contact kon veel beter…..

Ik wilde echter eerst weten hoe ik met mijn energetische krachten omging en daarvoor ging ik naar Het Johan Borgman College te Utrecht. Ik had op deze vierjarige opleiding voor energetisch therapeut veel vrijstellingen en spendeerde als vanzelf meer tijd aan de vierdejaarsleerlingen dan mijn eigen eerste klas. Ik kreeg de beoordeling wat ik verwachtte: een krachtige energie en ik wist waar ik mee bezig was. Kan ook niet anders als je dit werk in eerdere levens altijd hebt gedaan.

Toen de overstap gemaakt naar de Academie voor Integrale Menswetenschappen in Utrecht. Ik kon niet wachten op het vierde jaar want toen kwam pas mythologie aan de orde. Ik heb een integrale, all round opleiding genoten met vele therapieën en methodieken om nog jaren mee vooruit te kunnen. Het gaf mij veel vertrouwen en tijdens de studie begon ik een eigen praktijk ParaZorg voor Levenszinadvies en Bewustwording. Een prachtige tijd met veel diepgang, leren vertrouwen op ingevingen en een eigen stem krijgen.

De Voorlopers

Onze twee zonen, geboren in de jaren negentig, echte Nieuwetijdskinderen, Indigo kinderen met hun koemelkeiwitallergie. Die alle deuren op school opentrekken om te zien wat die hokjes en afscheidingen toch betekenen. Het kind die beschermend voor het voetbaldoel gaat liggen en niet bang is. De vele jongeren die nu de puntjes op de i gaan zetten door te demonstreren/ afbreken. Ja, het pad van de toekomst wordt zichtbaar en is al vele jaren eerder ingezet. Toen niemand op het consultatiebureau wist wat een koemelkeiwitallergie was of Nieuwetijdskinderen/ Millennials, maakte ik op de nieuwe school van onze jongste zoon, een map met Nieuwetijd-informatie voor de stagiaires. De directeur zei eerlijk dat hij er niet in zou kijken maar ik wist wel beter…..

De Raadgever

In mijn eigen praktijk ben ik niet aangesloten bij een beroepsvereniging. Ik wil mijn authenticiteit bewaken. Ik ga studeren als het zich aandient. Heb mijn eigen koers mogen ontdekken. Geleerd integer te zijn en vertrouwen op te bouwen. Ook radio interviews gegeven, op beurzen vele gesprekken gevoerd en netwerkbijeenkomsten bezocht. Krachtplekken in de natuur gevoeld en gelijkgestemden gezocht. Op de Academie voor Integrale Menswetenschappen hoorde ik in de collegezaal opeens een stem uit het Niets die tegen mij zei: “Jij weet wat mensen bindt – liefde”. Ik zag inderdaad direct wie van de studenten even aandacht nodig had.

Ik behoor met mijn profiel van De Raadgever tot de groep idealisten. Ik ervaar het leven als een reis, een ontdekking. Ik wilde als kind ontdekkingsreiziger worden. Jung als grondlegger van de MBTI was ook een idealist en kijk hoeveel bewondering er voor zijn werk is…..Het is de tijd om terug te keren in de maatschappij. Ik hoef mij niet meer af te zonderen om te voorkomen dat ik met voeten wordt getreden. De tijd is rijp om gehoor te geven aan mijn roeping om van de aarde een mooie plek te maken waarin we niet bang hoeven te zijn om onze gevoelens te uiten. Liefde en wijsheid met elkaar te delen en gelijkwaardig te zijn. Leerlingen en werknemers een sterk fundament te bieden om zich op de werkvloer staande te houden als frisdenker en voorloper. Bouwen aan de toekomst, samen met onze jongeren die geen referentiekaders hebben. Geen stamcultuur kennen met rolmodellen of raadgevers om te bevragen.

Het transpersoonlijk proces van Scheppen, Het proces van Scheppen en Het Geschapene, heb ik jaren vrijelijk beleeft. Het is met geen pen te beschrijven hoe intiem het voelt als je met je cliënt op één lijn zit en het gesprek zich als vanzelf vormt. Dat je er totaal geen moeite voor hoeft te doen en er alleen maar blije gezichten zijn, zonder angst.

Mijn eigen menopauze te ervaren waarvan ik niet eens in de gaten had dat ik er midden in zat en daardoor mijn “dood” beleefde. In die tijd kon mijn echtgenoot het niet meer volgen en haakte af. Ik bedank hem voor de moed en durf om ons aardse zielecontract te verbreken.

Mijn Missie is bijdragen aan een groeiend bewustzijn.

Mijn reis naar Peru ( Zuid Amerika) stond in het teken van persoonlijke reiniging. Ik heb in Peru ervaren dat ik toch ergens thuis hoor. Dat er mensen zijn met een open hart. Dat ik naar de juiste mensen geleid wordt. Dat er over mij gewaakt wordt. Dat er synchroniciteit is in mijn leven is.

Op mijn website www.parazorg.nl lees je mijn artikel over de terugkeer van het vrouwelijk principe. Deze is gepubliceerd in het magazine Vrouw en Visie dec. 2015. Het beschrijft mijn pelgrimsreis. Of is te lezen via mijn LinkedIn profiel publicaties. ” Inca Meesterschap, Leven vanuit het hart”

https://www.linkedin.com/in/harma-bakker-4b965b127/

In 2004 kocht ik het boekje: “Op weg naar Meesterschap, met de Meesters van het Titicacameer”, geschreven door Karel en Caroline van Huffelen. Ik huilde bij vele passages en vroeg aan de schrijfster hoe deze heimwee was ontstaan. De Meesters schreven voor in mijn boek dat ik, als de tijd rijp was, het weerzien zou gaan vieren met mijn vrienden. In 2015 werd ik als vanzelf persoonlijk uitgenodigd om een selecte internationale groep van 36 personen te vergezellen.

Samen met Amerikaanse wisdomkeeper en sjamaan Kiesha Crowther beleefden wij onze belangrijkste reis van ons leven en hebben er vele jaren op gewacht om een Atlantisch kristal op de leylijn van het Titicacameer te installeren. Het doel was het kristalgrid van de aarde een boost te geven met de kennis uit dit kristal. Wij hebben ieder het grote kristal mogen vasthouden om een persoonlijk gebed aan het kristal mee te geven. Tot slot onze eigen 36 kristallen van over de hele aarde wakker gezongen……

Dit is mijn persoonlijke bijdrage om het bewustwordingsproces op aarde te ondersteunen.

Het wordt tijd om mijn kennis te delen en daarom zoek ik een baan, terug in de maatschappij. Het transpersoonlijk proces volgens het boekje.

Lieve groeten,

Harma Bakker

Over de auteur

Harma Bakker
Harma Bakker
 •  

Maak knoppen zichtbaar
Verberg Knoppen