Achtergrond

ParaZorg geeft informatie omtrent het Aquarius tijdperk. 

Mijn naam is Harma Bakker, leraar, heler en verbinder. Toen mijn nieuwetijdskinderen geboren werden kon ik niet anders dan mij te verdiepen in spiritualiteit. Ik werkte in de zorgsector als A-verpleegkundige en docent verpleegkunde en de kinderen gingen naar het Vrije Schoolonderwijs. De antroposofie sloot aan bij mijn eigen jeugdervaringen in de natuur. Dit gaf de basis voor de ontwikkeling van de thans ontstane situatie, mijn praktijk voor transpersoonlijke counseling en energetische behandelingen. Ik kon in één week healen en later bleek dat ik dit al vele levens had gedaan. Dit traject voelde als een hurricane. Ik voel sinds enige tijd de noodzaak om naar buiten te treden met mijn praktijk ParaZorg.

Uitgangspunt is bovenstaande foto. Je ziet mij hier in de natuur waarbij mijn Hoger Zelf  (lichtlichaam) zich heeft gemanifesteerd.
In feite heeft mijn Praktijk dus naast mijn eigen vaardigheden (zie website), een informatieve functie, namelijk: mensen bewust te maken en niet in de angst te laten schieten in deze tijden van grote verschuivingen en transformatie.

Mijn uitgangspunt is geworden 

Zelfverwerkelijking door dienstbaarheid, met behoud van (goddelijke) identiteit.
Drie pijlers zijn: eerlijkheid in denken, oprechtheid van geest en onthechting. Dat wil ik de mensen meegeven in de counselinggesprekken en de behandelingen, ieder op zijn of haar niveau van ontwikkeling en toegespitst op het betreffende probleem. Zo wordt de mens actiever en bewuster aangesloten op zijn of haar levensopdracht en leert die te verwerkelijken en weet zo staande te blijven, waarbij de eigen verantwoordelijkheid voorop staat.

Het Logo

De baarmoeder van het universum. Het kosmisch ei waar al het zaad reeds in aanwezig is. Het heeft alleen een gezonde voedingsbodem en liefde nodig om het goede moment van ontwaken te kiezen. Het zaad in ieder van ons aanwezig als deel van het geheel. Ik zie mijzelf als katalysator om processen in werking te zetten. Ieder heeft zijn eigen tijdpad en motivatie om de pelgrimsreis op aarde aan te gaan. Voor nu zijn wij de voorlopers en het pad is nog niet aanwezig. Wij zijn de sterksten van de sterksten van onze zielegroep die naar de aarde kwamen om het pad te maken. “Gaan waar geen weg meer is” in de nieuwe wereld van 5D. Mocht je vastzitten dan kan ik helpen. Ik ben daar speciaal voor naar de aarde gekomen.

“ParaZorg als anker in deze tijden”  tijdens de Omwenteling naar Aquarius.

De mens is zoekende en ik zie het als mijn taak de mensen zo goed en breed mogelijk in deze tijd te begeleiden. Ik heb veel geleerd van mijn werkervaring in de zorgsector en opleidingen op het paranormaal/ spiritueel terrein zoals De Academie Integrale Menswetenschappen, Het Johan Borgman College en de grondlegger van de Bloem Balanstherapie- en Homeopathie de heer F. Bloem, natuurgeneeskundige.

Verder de organisaties die de schakel vormen naar de eerder genoemde Leer van de Meesters: Het Esoterisch Genootschap van de Kring van Verbondenen, Share International met hun Nederlandse afdeling Share Nederland en Trance Medium en Orakel Judith K. Moore met hun kennis uit de mysteriescholen. Daarnaast studiemomenten tijdens lezingen en symposia m.b.t. multidimensionale bewustwordingsprocessen doorgegeven via o.a. graancirkels en hologrammen. Maar ook mijn ontmoetingen met sjamanen en wisdomkeepers. Mijn pelgrimsreis naar Peru om een heilig Atlantisch kristal op een leylijn in het Titicacameer te installeren heeft een verdere weg geopend.

In feite bestaat ParaZorg dus uit drie componenten
* Transpersoonlijke counseling
* Healing
* Informatie verstrekking omtrent de Leer van de Meesters

Ik hoop je zo voldoende te hebben geïnformeerd en zie uit naar een ontmoeting.

Harma Bakker, ParaZorg


1: Intelligenties en Meesters noemen we in één woord, als collectief bedoeld: De Witte Broederschap. Deze Krachten hebben geen aards leven meer nodig en zijn ‘uitgeleerd’, m.a.w. ‘Meesters’ en hebben de taak op zich genomen de mensheid te begeleiden bij hun problemen op hun levenspad.
2: Eens in de 2150 jaar vindt er een kosmische verschuiving plaats waarbij ons zonnestelsel onderhevig is aan de invloed van een sterrenteken, in dit geval Waterman en heet daardoor het Waterman- of Aquariustijdperk. In zo’n tijdperk verandert, spiritueel gezien, de Godgedachte en biedt openingen voor bewustzijnsontwikkelingen.

Show Buttons
Hide Buttons