Evaluaties

Na elk consult evalueer ik met de cliënt. Dit om te checken of we op de goede weg zijn en/of de gehanteerde methoden aansluiten bij de verwachtingen van de cliënt.

Evaluaties geven weer wat er na een consult ingezien wordt of waar het consult over ging. De evaluaties die hier vermeld zijn geven een direct beeld van mijn werkwijze. Zie ook de bedankbrieven.
De gegeven antwoorden zijn anoniem en van meerdere cliënten die uit zorg of bijna uit zorg zijn. Ik heb een paar antwoorden verzameld.

Hier maar één vraag en de verschillende antwoorden vermeld. De antwoorden geven de verschillende fases van persoonlijke ontwikkeling weer a.h.v. de handgeschreven evaluaties.

” Hoe was het gesprek voor u, wat hebt u geleerd, wat neemt u mee?”


“Geweldige sessies- op maat. Eclectisch werken. Prima. Fijne begeleiding vanuit het hart. All round. Mentale voeding”.

“Helder/ inzichtelijk. Vinger op de zere plek”.

“Rustgevend, prettig. Ik kwam met de zenuwen binnen, niet wetende wat te verwachten. In het begin van het gesprek was het moeilijk dingen te vertellen en merkte ik dat ik begon te trillen. Naarmate het gesprek vorderde en de dingen een naam kregen, werd ik rustiger. Je wordt heel erg in je waarde gelaten en je verteld daardoor makkelijker vanuit jezelf. Het gaf me rust na die tijd (na het gesprek), omdat er dan al wat dingen open liggen”.

“Kwam met een heel goed gevoel binnen. Ik heb de afgelopen week me erg goed gevoeld, meer energie, bewuster van mijn omgeving. Gesprek over plus en min en trekken naar de andere kant. Hoe mijn angsten te overwinnen of niet de overhand te laten krijgen. Affirmatie-opdracht meegekregen. Volgende week over moeder praten. Lijst maken over de chaos in mijn leven om overzicht te krijgen”.

“Emotioneel, herkenbaar, verhelderend, eerlijk, open”.

“We hebben de wandelcoaching besproken. Dit was fijn, om even de puntjes op de i te zetten”.

“Verrassend. Ik had niet verwacht dat we het zouden hebben over…… Ja, verschillende interesses en vragen over energieën en chakra’s enz. Heel leuk en interessant en vooral wat ik meemaakte op de behandeltafel was zeer verrassend en mooi”.

“Even wakker geschud en ik zie dat er wat geopend is over mijn karakter, de plus en de min. het was fijn, voelt goed, een begin”.

“Na 2 jaar buffelen is de cirkel rond. De klok heeft 12 uur geslagen. Ik ben weer aangesloten op mijn eigen energie, de goddelijke energie en de groepsenergie waar ik zo graag deel van wilde uitmaken. De meesters hebben zoveel vertrouwen in mij dat mijn opdracht duidelijk is: zelfvertrouwen. Durven kiezen. Harma weet als geen ander hoe dit proces voelt en gevoeld heeft. Respect en liefde zijn de keywords. Werken met Harma is teamwork. Dat zij daar ruimte voor creëert zegt heel veel over haar professionaliteit, als haar menszijn”.

“Stuk oude energie opgeruimd die het contact met mijn vrouwelijkheid verhinderde. Weer contact gemaakt met innerlijk kind en het “heelworden” mogen ervaren. Hierdoor energie weer teruggekregen + helderheid. Lessen: in mijn kracht/ licht blijven staan en oefeningen daarvoor meegekregen. Zelf-liefde. Loslaten oude patronen. Duidelijk kiezen voor het nieuwe met mijn (op)nieuw verworven kracht. Een negen voor Harma; wederzijds respect/ gelijkwaardigheid waardoor ik echt alles durf te zeggen en bespreekbaar kan maken”.

“Rustige gestructureerde sessie, kalmer dan ik gewend ben. Dat ik echt mag en kan vertrouwen op “Het Licht”, getuige de gebeurtenis van afgelopen nacht ( droom). Voel meer stabiliteit in mijzelf en in mijn directe omgeving”.

“Hoe was dit follow up gesprek voor u? Prima. Harma kon benoemenmen wat ik wel voelde maar niet benoemd kreeg. Ben hier nog voor begeleiding in de overgangsfase, waar ik mij in bevindt. In deze fase is het zaak dat ik mijn manlijke kant leer te integreren. Leren nemen/ vragen. door de transformatie die aan de gang is. Een echt en hernieuwd rouwproces om (…. naam), maar ook andere zaken uit het verleden”.

“Wat heerlijk dat je mijn mirakele gevoel verwachtte, herkende en erkende als onderdeel van mijn proces. En ik maar bang zijn voor een depressieve terugval. Wat een opluchting voor mij. Nu kan ik “rustig wachten” op wat komen gaat”.

“Dromen besproken. Inzicht in mijn “blinde vlek”, meer zelfwaardering, leren vertrouwen op het Hogere, bij mijzelf blijven, niet projecteren op anderen, meer mediteren, luisteren naar mijn innerlijk/ intuïtie”.

“Geen woorden voor. Transparant. Super goed. Dankbaarheid. Eén en al geschenken. In mijn kracht. Kijken naar en werken aan schaduwstukken, daderstukken ( ik beken)”.

“De energetische behandeling is moeilijk te beschrijven. In vergelijking met voorgaande behandelingen merkte ik dat de aanrakingen langduriger, heftiger en in een hoger ritme waren. Dat was wennen maar voelde goed. Tijdens de behandeling kreeg ik de volgende sensaties: ik voelde me op golven liggen en de golven hadden de kleuren oranje, rood en paars. Ik voelde me in een rustige en warme omgeving. Daarnaast kreeg ik het heel erg warm. Ook was ik even weg van waar ik was”.

“Heel goed. Ik had niet gedacht dat ik zoveel verdriet van mijn opa had, ondanks dat ik nog maar 8 jaar was toen hij is overleden. Ik ga met een goed gevoel naar huis toe, rustiger”.

“Ik had niet gedacht dat ik zover kwam. Na jaren zoeken heb ik nu de weg gevonden waar ik heen wil”.

“Er is nu rust in mij, niet die storm van gisteren in mij. De eigenliefde was een moeilijk onderwerp maar ik wil daar zeker aan werken. Goed veel losgelaten”.

“Heel goed. Wel zwaar maar het heeft mij wel een goed gevoel gegeven. Ik ga nu positiever het leven in. Het innerlijk kind zei dat ik zo vrolijk en opgewekt was”.

“Toen ik hier kwam zat ik behoorlijk in de put, zag alles negatief. Na de eerste sessies begon ik langzaam weer positiever te kijken. Het huiswerk vond ik best wel eens lastig. Ik had niet verwacht dat ik zo ontspannen kon zijn. Wij zijn nu bij de 6e sessie en ik heb plezier in mijn leven. Ik kruip niet gauw weer weg. Ik kreeg op mijn werk een compliment dat ik zo vrolijk was en dat deed mij goed”.

“Ik snap nu waarom mijn ouders geen liefde konden geven. De sessie heeft mij goed gedaan”.

“Verhelderend. Bemoedigend. Confronterend. Een soort thuiskomen bij mijzelf. Indringend. Plus en min komen samen”.

“Voelt vertrouwd, veilig, contact met/ op dieper niveau. Energie, positief, verrijking. Klopt met waarvoor ik hier kwam”.

“Verhelderend. Wat neem ik mee? De bewustwording van dat de angst buiten mij is. Dat ik zelf de regie in handen heb en die ook kan pakken. De angst is niet van mij. Ik kan het loslaten”.

“Wist niet wat ik me er van voor moest stellen. Ben er “open” ingegaan, maar vond het vooraf eng en onbekend. Uit ons gesprek bleek dat ik mij al verder had ontwikkeld dan ik zelf had verwacht/ gedacht”.

“De energetische behandeling was heftig, ongekende energie, opgekropt in mijn binnenste. Pas op de rand van de behandeltafel stroomde het in de aarde. Op het toilet moest ik ervaren dat nog meer energie weg kon stromen”.

“Uit het gesprek geleerd dat het perfectionisme nog zaken “vast” houdt en ik dat ook nog moet leren loslaten en het onbekende tegemoet gaan. Hoe tegennatuurlijk ook”.

“Het liefste wil ik bij een teleurstelling, verbroken relatie of ander “negatief”ongemak doordenderen. Niet meer omkijken, maar verder. Ik kan mezelf leren toestaan dat het goed en fijn is geweest, maar dat ik ook mag rouwen om het feit dat het niet gelukt is. Rationeel weet ik dit en kan dit ook prima benoemen. Doorleven van dit feit mag ik ook doen, mezelf het toestaan”.

“Vandaag gesproken over de rust die ik de afgelopen dagen weer gevonden heb. Uitgebreid gesproken over de mandala die ik (toch) gekleurd heb en alle moeite die ik daarvoor gedaan heb om dit te kunnen doen. Daarna een oefening wat mij belemmerd en ondanks dat ik zelf minder tevreden ben over het resultaat, is hier uitgekomen dat ……. mij belemmerd”.

“Ondanks alle drukte van deze tijd nu weer geheel vervuld van rust”.

“We hebben een meditatie-oefening uit de kwantumpsychologie gedaan”.

“Ik weet nu dat ik sterk helende krachten heb. Daarna innerlijk kind opgeroepen en beleefd. Hierin bleek dat de angst om de diepte in te gaan nu weg is. Ik wist een aantal keren al wat er ging komen in het gesprek. Daarna heeft Harma mijn “kou” uit mijn lichaam gehaald. Weet goed dat ik ga letten op mijn chakra’s en aarde-verbinding”.

“Een tekening gemaakt over mijn vader en moeder. De verandering die heeft plaatsgevonden is evident. Geen angst meer om of voor mijzelf. Het is duidelijk wie Ik ben. Dit kan alleen maar groeien of verdiepen; in afwachting van het nieuwe leren in Licht en gelijkwaardigheid”.

“Met een ontspanningsoefening de weg naar mijn levenswerk opgeschreven en dit later in een tekening uitgewerkt. Ik heb ontdekt dat ik soms te klein denk, niet durf door de angst maar dat ik tijd krijg en ruimte om mijzelf te ontwikkelen. Ook mag en kan loslaten in het werk”.

“Alles is Niets”. “Niets is Alles”.

Show Buttons
Hide Buttons